Намерете ни: с. Хаджидимитрово, общ. Свищов Обадете ни се: 0882 28 76 40 Пишете ни: info@elixir.bg
Начало  »  Продукти  »  NPK 14:14:21

NPK 14:14:21

+ 2 % S + 1% MgO + 0.02 % B + 0.01 % Zn
Продуктът на Elixir Supreme NPK 14:14:21 е комплексен, неорганичен, твърд минерален тор с балансирано съдържание на азот (N) и фосфор (P) и с подчертано съдържание на калий (K).

Общ АЗОТ (N) 

14.00%

Амонячен азот (N-NH)

11.70%

Амиден азот (N-NH)

2.30%
ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) разтворим в NAC и вода 14.00%
Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим във вода 13.20%
КАЛИЕВ ОКСИД (К2О) разтворим във вода 21.00%
МАГНЕЗИЕВ ОКСИД (MgO) общ 1.00%
СЯРА (S) 2.00%
БОР (B) общ 0.02%
ЦИНК (Zn) общ 0.01%

 

Източник на калий: MOP MOP/SOP SOP

Причини за прилагане

 • Осигурява балансирано и пълноценно хранене с необходимите макро и микроелементи
 • Подходящ е за растителни сортове с подчертана нужда от калий (K) (зеленчуци, плодове, картофи, тютюн, маслодайна рапица)
 • Азотът (N) е в амонячна форма, която се вгражда директно в органичните вещества на растението, а в почвата е по-устойчив към загуби
 • Висока разтворимост на фосфорния (P) компонент (> 90%)
 • Наличието на второстепенните макро-елементи, основно на сярата (S) и магнезия (Mg) стимулира по-ефективното усвояване на азота, синтеза на протеини и хлорофил и активността на множество ензими
 • Наличието на микроелементи оказва влияние върху множество физиологични процеси в растенията, които допринасят за по-добро качеството на продукцията
 • Висока степен на оползотворяване на хранителните вещества
 • Формулация, която гарантира балансиран растеж и развитие на отглежданите култури

Препоръки за прилагане

Пшеница 35-60 кг./дка
Рапица 30-40 кг./дка
Лук 50-70 кг./дка
Картофи 70-100 кг./дка

Опаковка

 • Торби (PE) с нето тегло 25 kg
 • Големи торби с нето тегло 600 kg (PP с вътрешен слой от PE)
 • Насипно
NPK 14:14:21
NP 16:20 NPK 5:10:22