Намерете ни: с. Хаджидимитрово, общ. Свищов Обадете ни се: 0882 28 76 40 Пишете ни: info@elixir.bg
Начало  »  Продукти  »  NutriMAP

NutriMAP

NutriMAP NP 10:40 + 2% Ca + 4% S + 0.1 % Zn
е минерален тор, произведен с цел да предложи на земеделските производители цялостно решение за хранене на максимален брой земеделски култури. Характеризира се с балансирано съотношение на най-важните хранителни елементи: азот, фосфор, калций, сяра и цинк. Хомогенният химически и еднородният гранулометричен състав на тази формулация гарантира равномерно разпределение на хранителните елементи в почвата, при което се повишава хранителната ефективност на отглежданите култури. Приложение на NutriMAP осигурява на растенията всички необходими хранителни елементи в оптимално съотношение, съобразно биологичните им нужди.

Общ АЗОТ (N) 

10.00%

Амонячен азот

10.00%
Общ ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P2O5) 40.00%
Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим в NAC и вода 36.00%
Фосфорен пентаоксид (P2O5) разтворим във вода 32.00%
Калций (Ca) разтворима във вода 2.00%
Обща сяра (S) 4.00%
Общ цинк (Zn) 0.10%

Причини за прилагане

 • Технологично подобрена формулация за балансирано хранене на повечето земеделски култури
 • Съдържа по-ефективен азот, който е лесно достъпен за кореновата система
 • Допринася за съществено повишаване на фосфорната ефективност през годината на приложение
 • Отлично решение за култури с подчертана нужда от фосфор
 • Оказва благоприятно влияние върху синтеза на протеини и качеството на продукцията
 • Гарантира равномерен растеж и физическа стабилност на културите
 • Стимулира синтеза на ауксини, естествените растежни хормони
 • Повишава устойчивостта на растенията срещу най-значимите гъбични заболявания
 • Максимални добиви, повишена рентабилност

Препоръки за прилагане

Пшеница 15-30 кг./дка 
Царевица 20-30 кг./дка
Слънчоглед 15-25 кг./дка
Ечемик 15-25 кг./дка
Ръж 15-20 кг./дка
Рапица 15-20 кг./дка
Плодове 20-30 кг./дка
Зеленчуци 20-30 кг./дка

Опаковка

 • Торби (PE) с нето тегло 25 kg
 • Големи торби с нето тегло 600 kg (PP с вътрешен слой от PE)
 • Насипно
NutriMAP
AmoSulfan NutriVeg